پرونده《فلسفه تحلیلی در زندگی روزمره》

دبیر علمی پرونده و میزبان گفتگوها: محمدرضا واعظ شهرستانی؛

۱. میزگرد فلسفه تحلیلی و زندگی روزمره؟!،
حاضرین: حسین شیخ رضایی(مدیر گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، ابراهیم آزادگان(رئیس دانشکده فلسفه علم دانشگاه شریف)، بابک عباسی(مدیر گروه فلسفه دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران)، محمدرضا واعظ(پژوهشگر فلسفه، دانشگاه بن)؛
زمان: دوشنبه ۱۵ فروردین، ساعت ۲۰؛

۲. فلسفه تحلیلی و معنای زندگی؛
مهمان: مصطفی ملکیان؛
زمان: چهارشنبه ۱۷ فروردین ؛ ساعت ۲۱؛

۳. فلسفه تحلیلی و تفکر انتقادی(با محوریت آثار ویتگنشتاین)؛
مهمان: علی حسین خانی(عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگر در پژوهشکده فلسفه تحلیلی، آی پی ام؛
زمان: جمعه ۱۹ فروردین، ساعت ۲۱؛

۴. میزگرد «خوب زیستن در فلسفه تحلیلی و فلسفهٔ قاره‌ای»؛
مهمانان: بابک عباسی و مسعود زنجانی(مدرس و پژوهشگر فلسفه)؛
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین، ساعت ۲۰؛

۵. فلسفه تحلیلی و زیبایی شناسی؛
مهمان: کاوه بهبهانی(مترجم و پژوهشگر فلسفه)؛
زمان: چهارشنبه ۲۴ فروردین، ساعت ۲۱؛

۶. فلسفه تحلیلی و علم؛
مهمان: امیر احسان کرباسی زاده(عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان)؛
زمان: جمعه ۲۶ فروردین، ساعت ۲۱؛

۷. فلسفه تحلیلی و اخلاق (مایکل سندل)؛
مهمان: علی کلانتری(عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان)؛
زمان: دوشنبه ۲۹ فروردین، ساعت ۲۱؛

۸. فلسفه تحلیلی و سیاست(جان رالز، رابرت نوزیک)؛
مهمانان: علی معظمی(عضو سابق هیئت علمی دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات تهران)؛
زمان: چهارشنبه ۳۱ فروردین، ساعت ۲۰؛

۹. میزگرد فلسفه تحلیلی و محیط زیست؛
مهمانان: حسین شیخ رضایی و امیر احسان کرباسی زاده؛
زمان: جمعه ۲ اردیبهشت، ساعت ۲۰؛

۱۰. فلسفه تحلیلی و گردشگری خلاق؛
مهمان: مژگان خلیلی(دکتری فلسفه)؛
زمان: دوشنبه ۵ اردیبهشت، ساعت ۲۱؛

۱۱. فلسفه تحلیلی و هنر؛
مهمان: امیر مازیار(عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران)؛
زمان: چهارشنبه ۷ اردیبهشت، ساعت ۲۱؛

۱۲. میزگرد فلسفه تحلیلی و “رابطه علم و دین”؛
مهمانان: ابراهیم آزادگان، حامد صفایی پور(دکتری فلسفه علم)؛
زمان: جمعه ۹ اردیبهشت، ساعت ۲۰؛

۱۳. فلسفه تحلیلی و ریاضیات؛
مهمانان: آرزو اسلامی(عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو آمریکا) و حسین بیات(دکتری فلسفه علم)؛

۱۴. فلسفه ذهن تحلیلی و روان درمانگری؛
مهمان: مهدی نسرین(روان درمانگر و عضو سابق هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)؛
زمان: شنبه ۱۷ اردیبهشت، ساعت ۲۱؛