علاقه مندان می‌توانند جزئیات بیشتر برنامه‌های مؤسسه را از طریق پیج رسمی مؤسسه در اینستاگرام دنبال کنند.

https://www.instagram.com/rooyeshedigar/

همچنین از این تاریخ، ویدئوی برخی از مهم‌ترین برنامه‌های مؤسسه در کانال مؤسسه در یوتیوب قابل دسترسی است.

https://www.youtube.com/channel/UCdjIsb7WucqqX8ZT-Uis0yA