موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش رویش دیگر برگزار می کند:

از مجموعه نشست های حکمت و معرفت: چه مسئله ای کانت را به تحقیق در فلسفه کشاند؟-“تاملاتی درباره‌ی فلسفه‌ی کانت”

سخنران: محمدرضا واعظ شهرستانی؛

زمان: چهارشنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۴-ساعت ۱۷؛

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

 

روابط عمومی مؤسسۀ پیدایش