موسسه فرهنگی هنری پیدایش رویش دیگر برگزار می کند:

کارگاه دو روزه مهارت های کسب لذت بیشتر در زندگی با لحاظ ارزش های اخلاقی

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۷ شهریور ماه از ساعت ۱۸-۲۰

مدرس: آقای آروین آذرگین(پژوهشگر فلسفه و روانشناسی)

هرینه: ۳۰۰۰۰ تومان

تلفن جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه با ۳۲۶۶۹۰۲۴ – ۰۹۳۹۴۲۸۵۴۶۰ تماس حاصل فرمایید.