نشستی تحت عنوان ” چگونه فحش بدهیم و چگونه فحش بخوریم؟!” توسط دکتر آروین آذرگین در روز دوشنبه، هفتم خرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ در موسسه برگزار خواهد شد.

از علاقمندان خواهشمند است جهت شرکت در نشست با شماره ۰۹۱۹۵۹۴۹۹۵۴ تماس گرفته و ثبت نام نمایند.

شرکت در نشست بدون ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.