موسسه مطالعاتی رویش دیگر قصد دارد “کارگاه مقدماتی کاربرد نرم‌افزار Microsoft Word در تحقیق و پژوهش”

را برگزارکند؛ در این کارگاه به بیان نکات کلیدی در هنگام پایان‌نامه نویسی، مقاله نویسی و نگارش پروژه‌های حجیم پرداخته می‌شود.

مدرس کارگاه: جناب آقای مرتضی چه گونی، دانشجوی دکتری محیط زیست؛

زمان برگزاری این کارگاه،روز پنجشنبه صبح از ساعت ۹-۱۲می باشد.

هزینه:۳۰۰۰۰ تومان

به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی نامه اعطا می شود.

لطفا جهت ثبت نام با شماره ۰۹۳۹۴۲۸۵۴۶۰ تماس حاصل فرمایید.