به گزارش خبرنگار مهر، صحبت دربارۀ زندگی فروغ و پرداختن به مجموعه رویدادهایی که در طی ۳۲ سال، لحظات زندگی او را رقم زده است، علاوه بر اینکه تکرار مکررات است، هدف اصلی این کتاب نیز نمی باشد.

در کتاب پیش رو، قصد مؤلف فارغ از در نظر داشتن جزئیات زندگی فروغ و پرداختن به آنها، صرفا با استناد به اشعار منتشر شده از وی در پنج دفتر اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، نگاهی فلسفی به شعر اوست و در نتیجۀ چنین نگاهی خوانشی فلسفی از زیست جهان او.

در این کتاب قصد واعظ این نیست که با توسل به زندگی فروغ، اشعار او را مورد تفسیر و واکاوی قرار دهد بلکه می خواهد با بررسی اشعار او از منظری فلسفی به شرح نگرش او به زندگی، هستی و دغدغه های وجوداش بپردازد و متعاقبا سیر تکاملی آگاهی و تطور احوال وجودی در او را توضیح دهد.

فهرست کتاب عبارت است از:

پیشگفتار

فصل اول: خوانشی اگزیستانسیالیستی از زیست جهان فروغ

  1. مهمترین مشخصه اگزیستانسیالیسم از منظر ژان پل سارتر
  2. دوره اول زندگی فروغ
  3. دوره دوم زندگی فروغ
  4. دوره سوم زندگی فروغ
  5. مطابقت زیست جهان فروغ با اصل اول اگزیستانسیالیسم/ چرا خوانش حداقلی؟!
  6. برخی از مطابقت‌های زیست جهان فروغ با ویژگی‌های مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم

فصل دوم: پله های کنجکاوی

  1. گفتگوی محمدرضا واعظ و سروش دباغ درباره فروغ
  2. فروغ، زوال و امید: زیست جهانی فلسفی با یک بیماری دوقطبی؟!

فصل سوم: ضمائم:

۹- ناتوانی دستهای سیمانی: تأملی در احوال و اشعار فروغ فرخزاد، سروش دباغ

۱۰- فروغ فرخزاد: شخصیتی دوقطبی؟: کاوشی در روان‌شناسی شعر و شخصیت فروغ فرخزاد، سایه اقتصادی نیا

۱۱- متن کامل اشعار ارجاع داده شده در فصل اول و دوم

۱۲- گاه شمار زندگی فروغ

منابع

در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: فروغ فرخزاد در طی دوران زندگی خویش هرگز موجودی منفعل و تسلیم نبود. روند دوران زندگی و سیر محتوایی اشعار فروغ، نشانگر خودسازی او بر اساس اختیار و آزادی اراده است. سیر تکاملی احوال اگزیستانسیل فروغ به خوبی به ما نشان می‌دهد که او به هیچ وجه به ماهیتی از پیش تعیین شده بر مبنای عادت‌ها و غرایز خود، بسنده نکرد و با تلاش فراوان و تحمل سختی‌ها و مشقات بسیار سعی‌کرد تغییرکند و در جهت رشد و شکوفایی گام بردارد.

در میان شاعران کلاسیک و معاصر شعر فارسی، فروغ فرخزاد چهره‌ای است که همواره از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بوده است؛ به طوری که از زمان اوج‌گیری فروغ در آسمان شعر فارسی معاصر همواره کنجکاوی دربارۀ او، به خصوص پرداختن به حواشی زندگی وی، از جذاب‌ترین سوژه‌های برخی از علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ و ادب بوده است. شاید مجموعه شرایطِ خاصی فروغ فرخزاد را در چنین موقعیت ویژه‌ای قرار داده است؛ زبان شعر او، سبک روایت او که سبک خودسرایی است، پرداختن او به برخی مسائل و مفاهیمی که تا آن زمان همواره تابو بوده است، صحبت از مقام و حقوق زنان در جامعه و برخی حواشی مبهم دربارۀ چرایی و چگونگی مرگ او، همه و همه برخی از مهم‌ترین خصوصیاتی هستند که در شکل‌گیری و خلق چنین موقعیت ویژه‌ای سهیم بوده‌اند. در این زمینه، از اهالی شعر و هنر گرفته تا نزدیکان و اعضای خانواده فروغ نظرات و تفاسیر گوناگونی را به رشتۀ تحریر درآورده‌اند؛ نظراتی که گاه مفید و قابل تأمل واقع شده‌اند و گاه با پرداختن به حواشی بسیار ریز زندگی شخصی‌اش یا غیر ضروری و بی‌معنا به نظر می‌رسند و یا حتی در مواردی غیر اخلاقی و دور از واقعیت قلمداد می‌شوند.

کتاب «جز طنین یک ترانه نیستم؛ تأملی فلسفی درباره شعر و زیست‌جهان فـروغ» به قلم محمدرضا واعظ به همت انتشارات نگاه معاصر به بهای ۲۴ هزار تومان منتشر شد.