فعالیت مؤسسه در این زمینه از تابستان ۱۳۸۹ با برگزاری دوره های آموزشی ویژه ی مدرسین به منظور  پرورش مدرسینی متخصص و کار آزموده آغاز شده است. در این ارتباط دوره های “آشنایی با داستان نویسی برنامه ی فلسفه  برای کودکان و نوجوانان” (با عناوین دوره ی اول: دوره آشنایی با برنامه فبک و داستان‌های  فلسفه برای کودکان،  دوره ی دوم: دوره ویژگی‌های داستان‌های فلسفه برای کودکان و دوره ی سوم : دوره نقد و بررسی داستان های فلسفه برای کودکان) در شهریور ماه سال ۱۳۸۹  به مدت سه روز در «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» شهر تهران برای تعدادی از مدرسین مؤسسه برگزار شد. همچنین  یک دوره کارگاه چهار روزه برای مدرسین مؤسسه در اواسط آبان ماه سال ۱۳۸۹ با عنوان «چگونگی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در مدارس»  با بهره گیری از تجربیات سرکار خانم فرزانه شهرتاش(دبیر انجمن معلمان و مربیان فبک شهر تهران) در یکی از مدارس سماء شهر تهران برگزار شده است. علاوه براین در اردیبهشت ماه سال نود کارگاهی با عنوان  آشنایی با برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان  ویژه مربیان و دوستاران این برنامه و ویژه مدیران و مسئولین مدارس به صورت جداگانه با دعوت از خانم فرزانه شهرتاش توسط  مؤسسه در شهر اصفهان برگزار شد.

در این زمینه علاوه بر برگزاری دوره های فوق جهت آموزش مدرسین و مربیان مجموعه، مدیر مؤسسه مطالعاتی رویش دیگر به منظور آشنایی دقیق با چگونگی اجرای این برنامه در مدارس به منظور مدیریت دانش محور این برنامه در مدارس شهر اصفهان و انتقال تجارب کسب شده به دیگر مربیان مؤسسه، در طول سه سال گذشته به آموزش این برنامه در دبستان و مدرسه راهنمایی پسرانه سماء واحد آبشناسان شهر تهران پرداخته است.

با توجه به تجربه ی موفق اجرای  برنامه ی فلسفه برای کودکان و نوجوانان  در حدود چهل مدرسه ی شهر تهران که تعداد زیادی از این مدارس از مجموعه مدارس سماء شهر تهران می باشند و استقبال مدیران و معلمین و اولیاء دانش آموزان از این برنامه به علت تقویت قدرت تفکر منطقی و مهارت های شنیداری و گفتاری دانش آموزان و افزایش انگیزه ی دانش آموزان به گفتگو و تعامل گروهی با رعایت قواعد گفتگو و احترام متقابل، اعضای مؤسسه ی رویش دیگر تصمیم گرفتند که به اجرای این برنامه در برخی از مدارس شهر اصفهان بپردازند.