روز دوشنبه ۹۳/۲/۱ ساعت ۱۸ سمینار آیا کلیشه ها بر شما هم مسلط اند؟

جلسه با سخنرانی آقای امین برازنده دانشجوی دکتری رشته روانشناسی و حضور جمعی از دانشجویان و دوستداران دانش برگزار شد
پیرو توضیحات جلسات قبل در مورد معنی و مصداق کلیشه و رابطه آن با انسان عصر ما،نوبت به تشریح قواعد اکتشافی قضاوت رسید.این قواعد لزوما درست نیستند ولی همواره به شناخت ما کمک میکنند.
۱-قاعده اکتشافی معرف :به این معنا که چیزی را نماد چیز دیگر بپنداریم.مثلا گران بودن اشیا نمایانگر مرغوب تر بودن شود
۲-قاعده اکتشافی دسترسی پذیری:گاهی برای قضاوت از در دسترس ترین داده های موجود استفاده میکنیم.مثلا استاد تازه کاری تحت تاثیر استاد باسابقه ای با دانشجویان برخورد سو گیرانه دارد.
۳-قاعده اکتشافی نگرشی:گاهی ارزیابی های ما با شرایط عاطفی پیوند میخورد و قضاوت ما را تحت شعاع قرار می دهد.مثلا اگر ورزشکار مورد علاقه ما در مسابقه خطایی هم داشته باشد به نفع او قضاوت میکنیم.

نتیجه بحث اینکه قواعد اکتشافی ناخودآگاه اند و در شرایطی با فشار زمانی یا دانش کم ،همه انسانها حتی بشر قرن ۲۱ را تحت تاثیر قرار میدهند.