روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه آخرین جلسۀ دورۀ پیشرفتۀ “استدلال یا سفسطه؟! حق با چه کسی است!” به طور همزمان برای هر دو گروه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار شد. مهم ترین چیزی که به هنگام برگزاری دورۀ پیشرفته نظر من را به خود جلب می کرد، علاقه و حساسیت اعضای این دوره نسبت به مباحث مطرح شده بود. همچنین اعضا به خوبی مغالطات را پیش از آن که من به طرح بحث آن ها بپردازم تشخیص می دادند و این نشانۀ آن بود که ذهنیت منطقی خوبی برای آن ها شکل گرفته است. به هر حال در این دوره ادامۀ مبحث مغالطات به بحث گذاشته شد با این تفاوت که سعی شد از مثال ها و موقعییت های پیرامونی و نزدیک نیز در هر جلسه به منظور تشریح بهتر پرکاربردترین مغالطه ها استفاده شود.

در تابستان آتی یعنی تابستان ۹۳ می خواهم دورۀ پیشرفتۀ ۲ این دورۀ آموزشی را برگزار کنم. در این دوره علاوه بر این که سه دستۀ دیگر از مغالطات مورد بررسی قرار خواهند گرفت، سعی می شود از مستندات تصویری و صوتی که در جهان پیرامونمان رخ داده اند، استفاده کنم. همچنین به کسانی که در این دوره شرکت کنند و آزمون پایانی را با موفقیت پشت سر بگذرانند گواهینامه ای از طرف مؤسسه اهدا می شود. در این زمینه مؤسسه بر آن است تا در آینده ای نزدیک در جهت طرح و فرهنگ سازی این مبحث در جامعه به ارائۀ این دوره در مدارس، دیگر کانون ها و شهرهای کوچک بپردازد؛. لذا در صورت عملی شدن این طرح از افرادی که گواهینامۀ پایانی این دوره را در دست دارند جهت تدریس به عنوان مربی استفاده خواهد شد.

فایل پاورپینت این جلسات برای اعضای ایمیل شده است. از دوستان عزیزی که در این دوره شرکت کرده اند صمیمانه خواهش می کنم پیشنهادات و نظرات خود را برای بهبود روند کیفی این جلسات در قسمت نظرات همین پست اعلام کنند.

 

با مهر و امید

محمد رضا واعظ

۹۲/۱۲/۲۷