جلفای اصفهان، نقطه تقابل دو نژاد -ایرانی و ارمنی- با فرهنگ ها، باورها و آداب و رسوم گوناگون بوده است. سرگذشت این محلۀ چهارصد ساله که تقابل تفاوت ها و شباهت های فرهنگی این دو قوم است، به سان فرایندی است مملو از وقایع و حوادث خوب و بد، که حاصل آن زندگی مسالمت آمیز و هم افزای این دو قوم در کنار یکدیگر می باشد. تاریخ جلفا با کوچاندن ارامنه از ارمنستان به اصفهان، توسط شاه عباس اول در سال ۱۶۰۳ آغاز میشود…

در ابتدای این مبحث که توسط آقای آرگین آبنوسیان در دو سمینار به  تاریخ های ۳۱ شهریور ماه و ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۲ ارائه شده است، سعی بر آن شد که خلاصه ای از تاریخ ارمنستان ذکر شود. سپس بررسی درباره ی چگونگی پیدایش محلۀ جلفا و در نهایت وضعیت کنونی ارامنه این محله انجام شده است.