در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۷ کارگاه آموزشی بازیافت توسط آقای مرتضی چه گونی کارشناس محیط زیست برگزار گردید.

در این کارگاه که با انیمیشن و فیلم های آموزشی همراه بود بر اهمیت و فوائد بازیافت و همچنین انواع بازیافت و مدیریت مواد زائد تاکید شد. دوستان در بحث ها فعالانه شرکت می کردند و مانند گذشته آقای چه گونی مطالب زیادی را برای گفتن و آموزش دادن داشتند.

اهمیت حفاظت از محیط زیست روز به روز بیشتر روشن می شود و بازیافت یکی از مهم ترین راه های کاهش تخریب آن است.

 

دانلود پاور پوینت کارگاه آموزشی بازیافت