مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی «پیدایش رویش دیگر» برگزار می‌کند:

گزیده‌خوانی کتاب تحلیل نقد

کتاب تحلیل نقد
کالبدشکافی نقد،
نویسنده: نورتروپ فرای
مترجم: صالح حسینی
انتشارات نیلوفر

۵ جلسۀ ۳ ساعتی
دوشنبه‌ها ساعت ۵ تا ۸
شروع: دوم شهریور

هزینه:۶۰۰۰۰

با تخفیف ویژه شهریور۵۰۰۰۰

از علاقه مندان دعوت می شود به یکی از دو طریق زیر ثبت نام نمایند:
۱-هزینه دوره را به شماره کارت «۶۱۰۴۳۳۷۲۱۰۹۷۵۶۶۸»(بانک ملت به نام زهره فتوحی) واریز و شماره پیگیری را به همراه مشخصات خود به آدرس الکترونیکی مؤسسه( info@rooyeshedigar.ir) ایمیل نمایند.

۲- به صورت حضوری در محل موسسه اقدام به ثبت نام نمایند.

شرکت‌کنندگان در هر دوره پس از اتمام دوره الزامی است که فرم نظرسنجی زیر را پر کرده و به آدرس inforooyeshedigar.ir ایمیل نمایند.
نظرسنجی دوره ها
«روابط عمومی رویش دیگر»