🔴 گفتگوی “از مثبت‌اندیشی تا روانشناسی مثبت‌نگر: علم یا شبه علم؟!”؛

موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

🔻 در ذیل پرونده “از علم تا شبه علم”:

🔴 گفتگوی “از مثبت‌اندیشی تا روانشناسی مثبت‌نگر: علم یا شبه علم؟!”؛

From Positive Thinking to Positive Psychology: Science or Pseodoscience?!

مهمان برنامه:
🔹 امیرحسین مدبرنیا، روانپزشک و دکترای علوم اعصاب؛ دانشکده پزشکی و بیمارستان ماونت ساینای نیویورک؛

میزبان:
🔸 محمدرضا واعظ، پژوهشگر فلسفه علم، دانشگاه بُن آلمان؛

🕗 زمان:
یکشنبه ۵ دی‌ماه، ساعت ۲۱ به وقت ایران؛
۲۶ دسامبر، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت نیویورک؛ ساعت ۱۷:۳۰ به وقت اروپای مرکزی؛

📢 زنده از پیج اینستاگرام:
@mrvaez
@amirhosseinmodabbernia

🆓 حضور در این برنامه آزاد و رایگان است‌.

www.rooyeshedigar.ir

https://instagram.com/rooyeshedigar?utm_medium=copy_link