موسسه فرهنگی مطالعاتی پیدایش(رویش دیگر) برگزار می‌کند:

🔻 در ذیل پرونده “از علم تا شبه علم”:

🔴 گفتگوی “تفسیر خواب: از فرهنگ عامه تا روان‌درمانگری؛

مهمان برنامه:
🔹 ارسطو میرانی،
مترجم و پژوهشگر روانشناسی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد گرگان؛

میزبان:
🔸 محمدرضا واعظ، پژوهشگر فلسفه علم، دانشگاه بُن آلمان؛

🕗 زمان:
یکشنبه ۱۲ دی‌ماه، ساعت ۲۱ به وقت ایران؛
۲ ژانویه، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت اروپای مرکزی؛

📢 زنده از پیج اینستاگرام:
@mrvaez
@arastoo.mirani

🆓 حضور در این برنامه آزاد و رایگان است‌.

www.rooyeshedigar.ir