برنامه  آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان

عنوان

رده سنی

تعداد جلسات

مدرس

منابع

کتابخوانی

کودک و نوجوان

۱۰

الهام معینی

کارشناس ارشد تاریخ

– پرویز، امینی؛ مهارت های فکر کردن

– کم، فیلیپ، داستان های فکری

– لابه، بریژیت و یوئس، میشل، مجموعه کتاب های خودیاری، ترجمه مهناز رهنمایان

– پیکمال، میشل، حکایت های فلسفی برای با هم بودن، ترجمه مهدی ضرغامیان

– ازر، اریش، قصه های من و بابام، بازپرداخت ایرج جهانشاهی

– ریو، فیلیپ، انقلاب های پر هیاهو، ترجمه مهرداد تویسرکانی

فلسفه برای کودکان و نوجوانان (p4c)

کودک و نوجوان

۱۰

محمد رضا واعظ(گروه نوجوان)

زهره فتوحی(گروه کودک)

– کم، فیلیپ داستان های فکری۱و۲و۳،  ترجمه مژگان رشتچی، فرزانه شهرتاش

– شارپ، آن مارگارت و اسپلیتر، لورنس،‌ بیمارستان عروسک ها، ترجمه آرزو نیر احمدی

– کم، فیلیپ، با هم فکر کردن، ترجمه مژگان رشتچی، فرزانه شهرتاش

– برنیفیر، اسکار،کودکان فیلسوف

– انیمیشن های منتخب

آشنایی با برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان ویژه تربیت مربی

بزرگسالان

محمد رضا واعظ

استادان مدعو

هدف از برگزاری این دوره ها ابتدا آشنایی عموم و به ویژه مسئولین و مربیان مدارس و مؤسسات با این برنامه آموزشی و فرهنگ سازی در این زمینه است. همچنین در ادامه تربیت مربیان کارآزموده  به منظور برگزاری دوره های آموزشی در برخی مدارس و مؤسسات هدف دیگر چنین دوره هایی است.

دوره های آموزش برای تفکر

 

عنوان

رده سنی

تعداد جلسات

مدرس

منابع

تاریخ نگاران کوچک

کودک و نوجوان

۱۰

الهام معینی

کارشناس ارشد تاریخ

جمع آوری و بومی سازی تمرین های  موجود در سایت

www.historyschool.co.uk

مهارت نوشتن

کودک و نوجوان

۱۰

محمدی، محمد هادی، فارسی آموز ادبی۲و۳

فرخ مهر،  حسین، رنگین کمان انشا

نیکسون، نیل، نویسندگی خلاق

ال ریکو، گابریله، نوشتن خلاق

نجفی،  ابوالحسن، غلط ننویسیم

سمیعی، احمد، نگارش و ویرایش

شریعت، محمد جواد، دستور زبان فارسی

داستان نویسی

کودک و نوجوان

۱۰

سلیمانی،  محسن، درس هایی درباره داستان نویسی(ترجمه)

زایپس،  جک دیوید، هنر قصه گویی خلاق

سلیمانی،  محسن، فن داستان نویسی(ترجمه)

یونسی،  ابراهیم، هنر داستان نویسی

میرعابدینی،  حسین،  صد سال داستان نویسی

براهنی، رضا، قصه نویسی

آموزش مهارت های اجتماعی و اخلاقی

کودک و نوجوان

۱۰

زهره فتوحی

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

ورنون، آن ،ترجمه مهرداد فیروز بخ آموزش مهارت های زندگی (ویژه دوره دبستان ورنون، آن ،ترجمه مهرداد فیروز بخآموزش مهارت های زندگی(ویژه دوره راهنمایی)،

فلسفه در عمل

نوجوانان بزرگسالان

۱۲

محمدرضا واعظ

کارشناس ارشد فلسفه علم

فلسفه در عمل، ادم مورتون، ترجمه فریبرز مجیدی

مگی، برایان، سرگذشت فلسفه، ترجمه حسن کامشاد

فلسفه زبان

بزرگسالان

۱۲

محمدرضا واعظ

Morris, M, An introduction to philosophy of language.

فلسفه ذهن

بزرگسالان

۱۲

محمدرضا واعظ

The Mechanical Mind. Crane,T
ریوندکرافت. ایان، فلسفه ذهن یک راهنمای مقدماتی

معرفت شناسی

بزرگسالان

۱۲

محمدرضا واعظ

شمس، منصور، آشنایی با معرفت شناسی

آشنایی با معرفت شناسی، محسن زمانی

آشنایی با رشد اخلاق در کودک

بزرگسالان

۱۰

زهره فتوحی

کریمی،عبدالعظیم، مراحل شکل گیری اخلاق در کودکی

پیاژه، ژان،قضاوت های اخلاقی کودکان، ترجمه محمدعلی امیری

مراحل رشد تفکر در کودک

بزرگسالان

۱۰

زهره فتوحی

رایس، ف.فلیپ، رشد انسان(روان شناسی رشد از تولد تا مرگ)، ترجمه مهشید فروغان

منضور، محمود و  دادستان، پریرخ، روانشناسی ژنتیک ۱و۲

 

دوره های آموزشی مهارت های تفکر

عنوان

رده سنی

تعداد جلسات

مدرس

منابع

تفکر خلاق ۱

کودک و نوجوان

۱۰

زهره فتوحی

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

– فیشر، رابرت، آموزش تفکر به کودکان، ترجمه صفایی مقدم و نجاریان

– فیشر، رابرت ، آموزش و تفکر، ترجمه کیان زاده

– سوکوولی، تشویق دانش آموزان به تفکر، ترجمه شجرت

– سوکوولی، تشویق دانش آموزان به خلاقیت، ترجمه زارعی

– سلیمانی، افشین، کلاس خلاقیت

– ورنون، آن، آموزش مهارت های زندگی، ترجمه فیروزبخت

– دوبونو، ادوارد، سلسله درس های تفکر،ترجمه فرجی

– دوبونو، ادوارد، تمرین خلاقیت،ترجمه آقاصمدی

– حائری زاده، خیریه بیگم و محمدحسن، لیلی، حل خلاقانه مسئله

– فیشر، رابرت، داستان هایی برای فکر کردن، ترجمه شاهری لنگرودی

-فرخ مهر، حسین، چراغ جادو (تمرین ها و نکته هایی برای پرورش خلاقیت)

– لومیو، میشل، رگبار شبانه، ترجمه دانشمند

– بهجویا، ناظم، روش های خلاقیت برای نسل امروز و فردا

– سینگر، دورتی  و سینگر، جروم، پرورش خلاقیت به کمک بازی های وانمودی، ترجمه علیزاده و روحی

– فیشر، رابرت و ویلیامز،شکوفاسازی خلاقیت، ترجمه چوبینه

– گرگور، مک و سینتیا، پرورش کودک خلاق، ترجمه اژدری و رضوی

– مجموعه آموزش تفکر خلاق، موسسه پرورش فکری رویش دیگر

تفکر خلاق ۲

کودک و نوجوان

۱۰

زهره فتوحی

تفکر خلاق ویژه مربیان

بزرگسالان

۱۰

زهره فتوحی

مهارت های فکر کردن

ویژه دبستان

۱۰

زهره فتوحی

امینی، پرویز، دوره ۶ جلدی مهارت های فکر کردن

منطق و تفکر انتقادی ۱

بزرگسالان
نوجوانان

۱۰

محمدرضا واعظ

کارشناسی ارشد فلسفه علم /

حمید علایی نژاد

دانشجوی دکتری فلسفه منطق

-محمد خوانساری، منطق صوری(جلد اول و دوم)،  تهران: ۱۳۸۴، آگاه؛                               جو لاو، راهنمای تفکر نقاد، ترجمه الهام معینی و محمد رضا واعظ شهرستانی، سال ۱۳۹۱، انتشارات شهرتاش؛

ری برینک باجن، تفکر انتقادی در کلاس درس، ترجمه سعید ناجی و فاطمه کیکاوسی، سال ۱۳۹۱، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

علی اصغر خندان، منطق کاربردی، تهران: ۱۳۷۹، سمت، مؤسسه  فرهنگی طه، چاپ سوم(۱۳۸۴)، سه فصل اول؛

دیوید کلی، هنر استدلال همراه با منطق نمادین، ترجمه امیر غلامی، پنج فصل اول؛

T. Bowel, Dr. G. Kemp, Critical thinking: A concise guide.

منطق و تفکر انتقادی ۲

بزرگسالان

نوجوانان

۱۰

منطق جدید

بزرگسالان

۱۰

حمید علایی نژاد

دانشجوی دکتری فلسفه منطق


 مصاحب، غلامحسین، مدخل منطق صورت- منطق ریاضی

نبوی، لطف ا…، مبانی منطق جدید
اردشیر، محمد، منطق ریاضی

موحد، ضیاء، درآمدی به منطق جدید