سلسله جلسات عمومی

عنوان

توضیحات

کارشناس

۱- جلسات  ماهیانه “فیلم بستری برای تفکر”

زمان برگزاری: پنج شنبه آخر هر ماه

به پایان رسیده

اهداف این سلسله جلسات:

– افزایش سطح توقع افراد جهت گزینش فیلم و آشنائی با فیلم های مطرح؛
-بررسی نقادانه ی فیلم ها به عنوان بستری برای تجربه گرائی؛
– شناخت نحله های فیلم (ایسم ها) و شناخت تصویر به عنوان بستری برای رویش و خلاقیت؛
-گسترش فرهنگ نقد فیلم با دیدگاه فلسفی و با رویکردی استعلائی؛
-ایجاد فضائی مباحثی در جهت شناخت پتانسیل های فیلم و بستری برای رویش تفکراتی نو در بر خورد با این هنر متعالی؛
شما می توانید اساسنامه و همینطور توضیحات بیشتر درباره این سلسله جلسات را  در  وبلاگ ما به آدرس www.rooyeshedigar-film.blogfa.com  ملاحظه نمایید.

علی امید قائمی و محمد رضا واعظ
پست الکترونیکی جهت ارتباط:
vaez.dawn1985@gmail.com

Ali.omidghaemi@gmail.com

۲- جلسات ماهیانه نقد و بررسی رمان

زمان برگزاری: پنج شنبه میانی هر ماه

به پایان رسیده

اهداف این سلسله جلسات:

– آشنایی با شیوه های مختلف نقد ادبی به عنوان یک معرفت ذهنی؛

– نقد و تحلیل  رمان های منتخب ایران و جهان با رویکردی فلسفی و روان شناختی؛

-تطبیق مکاتب ادبی، فلسفی و روان شناختی  با متن؛

شما می توانید توضیحات بیشتر درباره این سلسله جلسات را  در  وبلاگ ما به آدرس www.rooyeshedigar-film.blogfa.com  ملاحظه نمایید.

لازم به ذکر است که دوره اول این سلسله جلسات از مهرماه ۹۰ تا آذرماه ۹۱ تشکیل شد و  برخی از رمان های مطرح و برجسته جهان و ایران با رویکردی فلسفی و ادبی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای فعال این سلسله جلسات به منظور برگزاری سری دوم این جلسات و تقویت آن از نظر محتوایی به تشکیل گروه با هم خوانی مکاتب ادبی اقدام کرده اند و در آینده قرار است  با تشکیل کارگروه نقد ادبی مؤسسه ، این کارگروه وظیفه تامبن  محتوایی این سلسله جلسات را بر عهده گیرد. با فرا رسیدن آمادگی لازم برای تشکیل سری دوم این جلسات، اطلاعیه آن از طریق سایت مؤسسه اعلام خواهد شد.

گروه کارشناسان

۳- سمینارهای هر فصل

زمان برگزاری:  هر دو هفته یکبار

در حال برگزاری

با توجه به اینکه تولید و توزیع اطلاعات مهم‌ترین ابزار رشد علمی فرهنگی در جامعه‌ جهانی امروز است،  این مؤسسه از ابتدای  تابستان نود و یک در روزهای دوشنبه(هر دو هفته یک بار و در حال حاضر روزهای پنج شنبه) به برگزاری سلسله سمینار های تخصصی با محوریت فلسفه، منطق، روان شناسی و ادبیات پرداخته است. در این زمینه در مجموعه  سمینارهای هر فصل موضوعاتی مربوط به حوزه نقد فیلم و عکس (فیلم و ادراک و عکس و ادراک) نیز  مدنظر قرار گرفته است.

امیر صفایی پور

محمد رضا واعظ

زهره فتوحی

آرمان بیگی

و  دیگر همکاران مؤسسه

پست الکترونیکی جهت ارتباط:  vaez.dawn1985@gmail.com