گروه های با هم خوانی

عنوان

مخاطب

توضیحات

کارشناس

۱- گروه با هم خوانی منطق

علاقه مندان به این حوزه

در این گروه کتاب های در آمدی بر منطق جدید و منطق موجهات دکتر ضیاء موحد به صورت گروهی و با رویکردی  انتقادی خوانده می شوند. جلسات این گروه هر هفته شنبه ها راس ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می شود.

محمد رضا واعظ
پست الکترونیکی جهت ارتباط:

vaez.dawn1985@gmail.com

۲- گروه باهم خوانی مکاتب ادبی

علاقه مندان به این حوزه

در این گروه در  مرحله اول کتاب نقد ادبی ادبی  شایگان فر به صورت گروهی و با رویکرد آشنایی خوانده می شوند.  همچنین اعضای این گروه  قرار است که هسته مرکزی کارگروه نقد ادبی مؤسسه را در آینده تشکیل دهند. جلسات این گروه هر هفته شنبه ها رأس ساعت ۱۷:۳۰ در محل مؤسسه تشکیل می شود.

ریحانه واعظ شهرستانی

شاعر

پست الکترونیکی جهت ارتباط:

reihanehvaez89@gmail.com

۳- گروه باهم خوانی متون روان شناسی

علاقه مندان به این حوزه

با توجه به اینکه روانشناسی بر بسیاری از وجوه زندگی ما اثر می گذارد، شایسته است حتی کسانی که در پی کسب تخصص در این رشته نیستند آگاهی مختصری از این دانش پویا داشته باشند. خواندن کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد  به شما کمک می کند که بفهمید چرا افراد به شیوه های معینی می اندیشند و رفتار می کنند. همچنین فهم صحیح این کتاب در شما بصیرتی نسبت به نگرش ها و واکنش های خودتان ایجاد می کند. علاوه بر این مطالعه این کتاب  شما را آماده می ساز تا ادعاهایی را که به نام روانشناسی عنوان می شود ارزیابی کنید.. جلسات این گروه سه شنبه ها ساعت ۱۷ برگزار می شود.

زهره فتوحی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

پست الکترونیکی جهت ارتباط:

farvardinf62@yahoo.com