مخاطبین عزیز مؤسسه می‌توانند فایل صوتی جلسات و نشست‌های مؤسسه را در کانال رسمی ما به آدرس

telegram.me/rooyeshedigar دنبال کنند.

فایل های صوتی موجود تا این زمان:

۱٫ نسبت شعر فروغ با نیما از منظر فرم شناسی در نشست به یاد فروغ -ریحانه واعظ شهرستانی-مؤسسه پیدایش رویش دیگر؛

۲٫ شعر فروغ از منظر فلسفی در نشست به یاد فروغ-محمدرضا واعظ شهرستانی-مؤسسه پیدایش رویش دیگر؛

۳٫ دربارۀ تفکر علمی-منطقی در نشست تفاوت تفکر اسطوره‌ای با تفکر علمی‌منطقی-محمدرضا واعظ شهرستانی-دانشگاه صنعتی اصفهان؛

۴٫ دربارۀ تفکر اسطوره‌ای در نشست تفاوت تفکر اسطوره‌ای با تفکر علمی- یدالله موقن-دانشگاه صنعتی اصفهان؛

۵٫ گفت و گوی محمدرضا واعظ و یدالله موقن درباره تفاوت تفکر اسطوره ای و تفکر علمی منطقی-دانشگاه صنعتی اصفهان

۶٫ سپهری و دغدغه‌های وجودی او، محمدرضا واعظ شهرستانی-مؤسسه پیدایش رویش دیگر؛

۷٫ خوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ فرخزاد-محمدرضا واعظ شهرستانی-مؤسسه پیدایش رویش دیگر؛

۸٫  دربارۀ “افلاطون و هنر”-دکتر سعید بینای مطلق-مؤسسه پیدایش رویش دیگر؛

 

روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی پیدایش