مرکز ایرانی توسعه و پیش برد فلسفه برای کودکان در نظر دارد در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ در ساعت ۱۷ اولین نشست از مجموعه نشست های انجمن توسعه و پیش برد فلسفه برای کودکان را برگزار کند؛ در این نشست ابتدا حلقه کند و کاوی با اجرای خانم فاطمه عظمت مدار برگزار خواهد شد و پس از آن محوریت جلسه در مورد تصمیم گیری برای انجمن و برنامه جلسات آتی خواهد بود.

حضور در جلسه برای عموم و علاقمندان آزاد و رایگان می باشد. برای شرکت در نشست حتما با شماره ۰۹۱۹۵۹۴۹۹۵۴ تماس حاصل فرمایید.