– روزنامۀ نسیم بیداری(پروندۀ جادو): یادداشت با عنوان “علم، شبه علم، جادو”، در دست انتشار؛

– سالنامۀ علوم انسانی ارغنون هامون: مصاحبه با عنوان “زندگی روزمره و تفکر انتقادی”؛

– خبرگزاری ایمنا: مصاحبه با عنوان “آیا فروغ یک اگزیستانسیالیست بود؟”؛

– روزنامۀ فرهیختگان(صفحۀ اندیشه): مصاحبه با عنوان “تأثیرات کرونا بر اندیشۀ انسانی:انسان مرگ آگاه‌تر می‌شود”؛

– روزنامۀ اعتماد: فیلسوفان تحلیلی در مواجهه با کانت (مصاحبه)

– سایت مؤسسۀ پیدایش: تأملی منطقی دربارۀ استفتاء جمعی از طلاب درباب فیلم «شمس و مولانا»؛

– مردم‌سالاری: ژان پُل سارتر و جامعۀ امروز ما (تأملی دربارۀ مفهوم آزادی)

– صدانت: انفعال اجتماعی (تأملی دربارۀ «باور نادرست» از منظر ژان پُل سارتر)

– مؤسسه پیدایش: تعریف معنا بر اساس صدق (دربارۀ نظریۀ تعبیر ریشه‌ای دونالد دیویدسون(۱))

–  مؤسسۀ پیدایش: تعریف صدق بر اساس معنا: دربارۀ نظریۀ مطابقت صدق آلفرد تارسکی؛

– مؤسسۀ پیدایش: تأملی دربارۀ روش استعلایی جدید کانت؛

– خبرگزاری مهر: تمرینی برای همزیستی مسالمت‌آمیز؛

– روزنامۀ اصفهان زیبا، سایت مردم‌سالاری: قصۀ پر غصۀ سلبریتی‌های ما: تأملی اخلاقی در باب مورد رامبد جوان و ستاره اسکندری

– خبرگزاری مهر: امانوئل کانت؛ فیلسوفی ایده‌آلیست یا رئالیست؟

– ضمیمۀ اندیشۀ روزنامۀ اصفهان زیبا و سایت مردم‌سالاری: با همه پوچی از تو لبریزم!

– مردم‌سالاری: “عادل” به مثابه فیلسوف

– خبرگزاری مهر: مهم‌ترین چالش فبک سطحی‌نگری دربارۀ کارگاه‌های تربیت مربی است (مصاحبه)

– خبرگزاری مهر: مروری بر کتاب کانت و شکاکیت

– روزنامه فرهیختگان: فلسفه در آلمان دیر متولد شد اما به سرعت رشد کرد (ویژگی‌های فلسفه‌پروری آلمان در گفت‌وگو با پژوهشگر فلسفه دانشگاه بن)

– خبرگزاری مهر: مهاجرت و مسئولیت در قبال دیگری (تأملی دربارۀ موج مهاجرتی این روزها)

– خبرگزاری مهر: «باید دوید تا ته بودن»/ سهراب سپهری و هایدگر

– مردم‌سالاری: تو خود آتش افروختی! تأملی دربارۀ شکایت ابراهیم حاتمی‌کیا به خدا

– مردم‌سالاری: قضاوت با چه معیاری؟! تأملی دربارۀ مناظرۀ اخیر علی کریمی و محمدرضا ساکت در برنامۀ نود

– مؤسسۀ رویش دیگر: دربارۀ یک استدلال استعلایی

– اصفهان زیبا، ایمنا: شومن‌ها، دیندار‌مآبان بی‌دین و مشهوران بی‌اخلاق

-خبرگزاری مهر: دربارۀ مؤسسه توسعه و پیش‌بُرد فلسفه برای کودکان (IAPC)

– صدانت: تأملی بر یک تنگنای اخلاقی در رسانه‌های اجتماعی؛ مورد آزاده نامداری

-خبرگزاری مهر: جغرافیای مفهومی کانت چه اهمیتی برای فلسفۀ تحلیلی دارد؟ (معرفی کتاب جغرافیای مفهومی کانت به همراه ترجمۀ بخشی از فصل اول کتاب

–  صدانت: آیا هر‌ فرد مسئول تمام افراد بشر است؟

– مؤسسۀ رویش دیگر: مارین لوپن یا امانوئل مکرون؟

– مؤسسۀ رویش دیگر: تأملی در باب عوام‌فریبی و توسل به احساسات ملی‌گرایانه

– مؤسسه پیدایش: بازخوانی «جدایی نادر از سیمین»

– مؤسسۀ پیدایش: نقش‌های موازی(تأملی دربارّ فیلم فروشنده) 

– سایت خوابگرد: نقدی بر الصاق بیماری دوقطبی به فروغ فرخزاد

– روزنامه اصفهان زیبا: تکنولوژی و یک نظام فرهنگی جدید

– روزنامه اصفهان زیبا: نسبت تکنولوژی با فرهنگ و نظام ارزشی چیست؟

– روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(۵)

– روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(۴)

– روزنامه اصفهان زیبا: فرهنگ، منطق، رسانه(۳)

– ایسنا: آموزش تفکر و فلسفه به کودکان مغفول مانده است؛

– روزنامه اصفهان زیبا: ستون منطق، فرهنگ، رسانه (۲)

– روزنامه اصفهان زیبا: ستون منطق، فرهنگ، رسانه (۱)