* کارهای انتشاریافته:

۱- ترجمه کتابچۀ راهنمای تفکر انتقادی با همکاری خانم الهام معینی، مؤلف جو لاو، انتشارات شهرتاش، ۱۳۹۱؛

معرفی کتاب       دانلود فایل پی دی اف

۲-
“Davidson’s no-priority thesis in defending the Turing Test”, Proceedings of the 4th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2011): Procedia- Social and Behavioral Sciences 32 (2012), 456-46, Elsevier’s new e-journal؛

معرفی مقاله(چکیده و منابع) در ScienceDirect          دانلود فایل پی دی اف مقاله

 

۳-  مقالۀ “در دفاع از آزمون تورینگ” ، ماهنامه علمی-تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، بهمن ۱۳۹۳، شمارۀ ۱۰۶؛

 مشاهدۀ متن در سایت ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت       مشاهدۀ متن در سایت مؤسسه

 

۴- ترجمۀ مقالۀ “چهارچوبی برای تسهیل گفتگوی کلاسی”، مان گری گوری، فصلنامۀ فلسفه و کودک، شمارۀ ۸، تابستان ۹۴؛ (“A Framework for Facilitating Classroom Dialogue”)

معرفی اصل مقاله           دانلود فایل پی دی اف مقاله

 

۵- مقالۀ “خوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ فرخزاد”، ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ ۱۱۹، اسفند ۱۳۹۴؛

 مشاهدۀ متن در سایت ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت                مشاهدۀ متن در سایت مؤسسه

 

۶- مقالۀ فروغ، زوال و امید: زیست‌جهانی فلسفی یا یک بیماری‌ دو قطبی؟؛

مشاهده متن در سایت مؤسسه

 

۷- مقالۀ “پیش‌گفتاری دربارۀ «نسبت تکنولوژی با فرهنگ و دین»”؛

مشاهده متن در سایت مؤسسه  

 

۸- “پله‌های کنجکاوی: گفت و گوی محمدرضا واعظ شهرستانی و دکتر سروش دباغ دربارۀ فروغ فرخزاد”، ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت، شماره ۱۳۲، فروردین ۱۳۹۶؛

مشاهدۀ متن در سایت مؤسسه

 

۹-

 “Defending Davidson’s Anti-skepticism Argument: A Reply to Otavio Bueno“،  Philosophy Study، Volume 7, Number 11؛

فایل پی دی اف مقاله

 

۱۰- مقالۀ نقد و بررسی شعر قایق نیمایوشیج از منظر اگزیستانسیالیستی و فرمالیستی با همکاری ریحانه واعظ شهرستانی، ماهنامه علمی-تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ ۱۴۷، تیر ۹۷؛

دانلود پی دی اف مقاله: نقد و بررسی شعر قایق نیما از منظر فرمالیستی و اگزیستانسیالیستی

 

۱۱-

“Forough’s Existentialist Lifeworld: A Minimalist Reading”, Literature & Aesthetics (journal of the Sydney Society of Literature and Aesthetics), Vol 28, No 2 (2018). 

دانلود پی دی اف مقاله: Forough’s Existentialist Lifeworld A Minimalist Reading

 

۱۲- کتاب جز طنین یک ترانه نیستم-تأملی فلسفی دربارۀ شعر و زیست‌جهان فروغ فرخزاد، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۷، تهران؛

معرفی کتاب؛

 

۱۳- مقالۀ “شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبان طبیعی”، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی،  دوره ۲۴، شماره ۹۷، زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۱۰۱-۱۱۵؛

دانلود پی دی اف مقاله: MSSH_Volume 24_Issue 97_Pages 101-115

 

۱۴- کتاب فلسفه در زندگی: جستارهایی در فلسفه، فلسفه برای کودکان و تفکر انتقادی، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۹، تهران؛

 

* مقالات و کتابهای در دست انتشار و یا در حال ترجمه:

 
– کتاب “از علم تا شبه علم”، در حال ویرایش؛

–  ترجمۀ کتاب Kant  and Skepticism (کانت و شکاکیت)، مؤلف: Michael N. Forster، انتشارات Princeton University Press 2008، در دست ترجمه؛