موسسه پیدایش(رویش دیگر) برگزار می کند:

دوره آموزشی آشنایی با اسطوره های ایران

مدرس: داریوش درویشی

زمان:چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰-۲۰

این دوره در ۸ جلسه ارائه خواهد شد.

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۹۵۹۴۹۹۵۴ تماس حاصل فرمایید.