جلسۀ اول کارگروه “فیلم بستری برای تفکر” روز سه شنبه اول مردادماه نود و دو با حضور برخی از علاقه مندان به حوزه های سینما، فلسفه و ادبیات برگزار شد. در این جلسه هر یک از اعضا به ارائۀ مطالب از پیش معین شده از کتاب خاصی پرداختند و در حین ارائه، مباحث مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در این جلسه آقای علی امید قائمی به ارائۀ ی مطالبی از کتاب هنر سینما، آقای احسان بقائی به ارائۀ مطالبی از کتاب رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم و آقای محمد رضا واعظ به ارائۀ مقالۀ “فیلسوف به سینما می رود” از کتاب فیلم به مثابه  ی فلسفه پرداخت. جلسات بعدی این کارگروه به بحث و گفتگو پیرامون مباحث این سه کتاب اختصاص خواهد داشت. همچنین جلسۀ دوم این کارگروه روز سه شنبه ۲۹ مردادماه راس ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد که در بخشی از این جلسه به نقد و بررسی فیلم “تقدیم به رم با عشق” وودی آلن نیز پرداخته خواهد شد. حضور علاقه مندان در این جلسه آزاد است.

IMG-20130725-WA0003IMG-20130725-WA0002