مشاهده دسته

گزارش برنامه ها

۰

گزارش جلسۀ اول برگزاری مجدد دورۀ مقدماتی استدلا یا سفسطه؟!

روز سه شنبه  پنجم شهریور راس ساعت ۱۷جلسه اول دورۀ مقدماتی  “استدلال یا سفسطه؟! حق با چه کسی است!” برای بار دوم در این فصل برگزار  شد. این

۱۳ شهریور، ۱۳۹۲ اخبار موسسه, گزارش برنامه ها
۲

گزارش سمینار وجودگرایی در روانشناسی

سمینار وجود گرایی در روانشناسی پنجشنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۸  با ارائه خانم زهره فتوحی در موسسه مطالعاتی رویش دیگر با حضور تعدادی از علاقمندان

۰

گزارش برگزاری جلسۀ اول کارگروه فیلم بستری برای تفکر و خبر برگزاری جلسۀ دوم

جلسۀ اول کارگروه “فیلم بستری برای تفکر” روز سه شنبه اول مردادماه نود و دو با حضور برخی از علاقه مندان به حوزه های سینما،

۲

گزارش سمینار اگزیستانسیالیسم و هنر

سمینار اگزیستانسیالیسم و هنر  پنجشنبه ۳ مرداد ماه در موسسه مطالعاتی رویش دیگر با ارائه آقای آرمان بیگی برگزار شد. در این جلسه در ابتدا

۰

گزارش جلسۀ آخر دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه؟!

جلسۀ چهارم (آخرین جلسۀ) دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه روز پنج شنبه ۳ مردادماه راس ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شد. در این جلسه محمد رضا واعظ

۰

گزارش برگزاری جلسۀ دوم دورۀ داستان خوانی و نقد

جلسۀ دوم دورۀ ده جلسه ای داستان خوانی و نقد روز پنج شنبه ۳  مردادماه ساعت ۱۱:۳۰ با حضور برخی از علاقه مندان به حوزه

۲

گزارش جلسۀ سوم دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه؟!

جلسۀ سوم دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه روز دوشنبه ۳۱ تیرماه برگزار شد. در این جلسه محمد رضا واعظ ابتدار مروری مفصل بر آموزه های

۰

برگزاری جلسات اول و دوم دورۀ آموزشی شعرخوانی و نقد

جلسۀ اول دورۀ آموزشی شعرخوانی و نقد  روز پنجشنبه بیستم تیرماه ساعت ۱۸ با حضور برخی از علاقه مندان به حوزۀ ادبیات و شعر آغاز

۰

گزارش برگزاری جلسه اول دورۀ داستان خوانی و نقد

جلسۀ اول دورۀ ده جلسه ای داستان خوانی و نقد روز پنج شنبه ۲۷ تیرماه ساعت ۱۱:۳۰ با حضور برخی از علاقه مندان به حوزه

۰

گزارش برگزاری مجدد سمینار”نسبت تکنولوژی با اخلاق و زیبایی شناسی”

سمینار “نسبت تکنولوژی با اخلاق و زیبایی شناسی” برای بار دوم روز پنج شنبه ۲۷ تیرماه با حضور برخی از علاقه مندان  برگزار شد. محمد

۰

گزارش جلسۀ دوم دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه؟!

جلسۀ دوم دورۀ آموزشی “استدلال یا سفسطه؟! حق با چه کسی است!؟” روز دوشنبه، هفدهم تیرماه، برگزار شد. در ابتدا محمد رضا واعظ به مرور

۲

گزارش جلسۀ اول دورۀ آموزشی استدلال یا سفسطه؟!

روز سه شنبه  پنجم شهریور راس ساعت ۱۷جلسه اول دورۀ مقدماتی  “استدلال یا سفسطه؟! حق با چه کسی است!” برای بار دوم در این فصل برگزار  شد. این

۱

گزارش سمینار شکاک چه می داند؟

گزارش سمینار شکاک چه می داند؟! (تاملاتی در باب شکاکیت) آخرین سمینار فصل بهار در موسسه مطالعاتی رویش دیگر با عنوان شکاک چه می داند؟

۰

گزارش سمینار آشنایی با صناعت شعری نیما با نقدی بر شعر ” ری را”

 سمینار آشنایی با صناعت شعری نیما با نقدی بر شعر “ری را”  با ارائه سرکار خانم ریحانه واعظ شهرستانی روز یکشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۸

۰

گزارش برگزاری سمینار نسبت تکنولوژی با اخلاق و زیبایی شناسی

از مجموعه سمینارهای فصل بهار مؤسسه، سمینار ” نسبت تکنولوژی با اخلاق و زیبایی شناسی”  روز ۵شنبه ۹/۳/۹۲ ساعت ۱۷:۳۰ در محل مؤسسه برگزار شد.

۰

گزارش سمینار بررسی مراحل تحول روانی از تولد تا مرگ

دومین سمینار فصل بهار در موسسه مطالعاتی رویش دیگر با عنوان بررسی مراحل تحول روانی از تولد تا مرگ با ارائه خانم زهره فتوحی روز

۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲ اخبار موسسه, گزارش برنامه ها
اجرا و پیاده سازی: مرکز خدمات دیجیتال ســــرو اصفهان، خیابان بزرگمهر روبروی بیمارستان صدوقی، نبش کوچه طاووسی، مجتمع جام جم، واحد 2